График текущи курсове София център

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПЪРВО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE STARTER

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
09.06.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
13.06.2018
ИНТЕНЗИВЕН
5 пъти седмично
от Понеделник до Петък
Сутрин
09.00-12.00
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
18.06.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
18.00-21.00
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
15.09.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
19.09.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
18.00-21.00
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
10.10.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Сутрин
09.00-12.20
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
1810.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100


ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ВТОРО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE ELEMENTARY

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
22.05.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
29.05.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
18.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
29.09.2018 Събота и Неделя Късен следобед
16.00-19.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
11.10.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
17.10.2018 2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Следобед
13.30-16.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120


ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ТРЕТО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE PRE-INTERMEDIATE

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
23.05.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
02.06.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
08.09.2018 Събота и Неделя Сутрин
09.00-13.05
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
26.09.2018 2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Следобед
13.30-16.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
26.09.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
29.09.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
04.10.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ЧЕТВЪРТО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE INTERMEDIATE

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
21.06.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
25.06.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
15.09.2018 Събота и Неделя Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
17.09.2018 2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
20.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
04.10.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПЕТО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE UPPER-INTERMEDIATE

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
19.06.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
19.09.2018 2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
29.09.2018 Събота и Неделя Късен следобед
16.00-19.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
17.10.2018 2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
17.10.2018 2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Следобед
13.30-16.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
08.11.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120


ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ШЕСТО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE ADVANCED

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
26.09.2018 2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
12.10.2018 1 път седмично
Петък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
18.10.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
08.11.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ (С АНГЛОГОВОРЯЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ)

НИВО/
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ 
ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
Начинаещи
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Вечер
18.00-21.00
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124
Среднонапреднали
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124
Напреднали
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
1 път седмично
Петък
Вечер
18.00-21.00
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ - ПОДГОТОВКА ЗА КЕЙМБРИДЖ СЕРТИФИКАТИ

НИВО
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ 
ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
FCE
12.06.2018
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
FCE
20.09.2018
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
FCE
10.10.2018
2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
CAE
13.10.2018
Събота и Неделя Вечер
17.30-20.30
150 уч.часа 478лв. Разсрочено
3 вноски
168/160/150
CAE
18.10.2018
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
150 уч.часа 478лв. Разсрочено
3 вноски
168/160/150
CPE
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
-- -- 150 уч.часа 478лв. Разсрочено
3 вноски
168/160/150

 

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ - ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО 2 пъти седмично
Петък и Събота

Следобед
13.30-16.30

60 уч.часа 298лв. Разсрочено
2 вноски
149/149


ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ - ПОДГОТОВКА ЗА IELTS

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
80 уч.часа 398лв. Разсрочено
2 вноски
199/199


ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ 
ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ (Business English Certificate - BEC)

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

 

ОТСТЪПКИ:

  • 5% за курсисти на “Максимум” при две или повече поредни нива (отстъпката се ползва в рамките на 1 месец от завършването на предното ниво)
  • 10% за студенти редовно обучение (предоставя се заверена студентска книжка)
  • 15% за втори член от едно семейство
  • 20% отстъпка от разговорния модул в пакет от стандартен курс + разговорен курс