График текущи курсове Пловдив

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПЪРВО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE STARTER

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
12.07.2017 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
12.07.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.00
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
12.09.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
17.30-20.30
100 уч.часа 368лв. азсрочено
3 вноски
138/130/100
19.09.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Сутрин
09.00-12.00
100 уч.часа 368лв. азсрочено
3 вноски
138/130/100
22.09.2018 Събота и Неделя Сутрин
09.00-12.40
100 уч.часа 368лв. азсрочено
3 вноски
138/130/100
27.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
100 уч.часа 368лв. азсрочено
3 вноски
138/130/100
04.10.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
100 уч.часа 368лв. азсрочено
3 вноски
138/130/100
10.10.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
17.30-20.30
100 уч.часа 368лв. азсрочено
3 вноски
138/130/100
13.10.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-16.30
100 уч.часа 368лв. азсрочено
3 вноски
138/130/100
17.10.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Сутрин
09.00-12.00
100 уч.часа 368лв. азсрочено
3 вноски
138/130/100
25.10.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
100 уч.часа 368лв. азсрочено
3 вноски
138/130/100


ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ВТОРО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE ELEMENTARY

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
12.07.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
19.09.2018 2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
20.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
22.09.2018 Събота и Неделя Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
26.09.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
27.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
27.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
17.30-20.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
29.09.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
03.10.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
17.30-20.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
17.10.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
20.10.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
20.10.2018 Събота и Неделя Вечер
17.30-20.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120


ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ТРЕТО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE PRE-INTERMEDIATE

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
12.09.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Следобед
13.30-16.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
13.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
15.09.2018 Събота и Неделя Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
20.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
20.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
29.09.2018 Събота и Неделя Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
03.10.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
17.30-20.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
13.10.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ЧЕТВЪРТО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE INTERMEDIATE

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
13.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
20.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
20.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
22.09.2018 Събота и Неделя Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
03.10.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
17.30-20.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
04.10.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
17.10.2018 2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПЕТО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE UPPER-INTERMEDIATE

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
19.09.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
19.09.2018 3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
17.30-20.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
20.09.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Следобед
13.30-16.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
22.09.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
29.09.2018 Събота и Неделя Сутрин
09.00-12.40
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
29.09.2018 Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
04.10.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ШЕСТО НИВО по системата за възрастни CUTTING EDGE ADVANCED

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
21.06.2018 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ (С АНГЛОГОВОРЯЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ)

НИВО/
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ 
ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
Starter
--
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-19.30
20 уч.часа 128лв. Еднократно
Elementary
07.11.2018
2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Вечер
17.30-20.30
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124
Pre-Intermediate
19.09.2018
2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Вечер
17.30-20.30
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124
Intermediate
19.09.2018
2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Вечер
17.30-20.30
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124
след Upper-Intermediate
07.11.2018
2 пъти седмично
Понеделник и Сряда
Вечер
17.30-20.30
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124
Advanced
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
40 уч.часа 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ - ПОДГОТОВКА ЗА КЕЙМБРИДЖ СЕРТИФИКАТИ

НИВО
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ 
ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
FCE
11.10.2018
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
17.30-20.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
CAE
20.10.2018
Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
CPE
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
17.30-20.30
150 уч.часа 478лв. Разсрочено
3 вноски
168/160/150

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ - ПОДГОТОВКА ЗА TOEFL

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
09.00-12.00
или
Следобед
14.00-17.00 
60 уч.часа 298лв. Разсрочено
2 вноски
149/149

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ - ПОДГОТОВКА ЗА IELTS

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
15.09.2018 Събота и Неделя Сутрин
09.00-12.40
80 уч.часа 398лв. Разсрочено
2 вноски
199/199


ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ - ПОДГОТОВКА ЗА SAT

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО Събота и Неделя Сутрин
09.00-12.40
60 уч.часа 298лв. Разсрочено
2 вноски
149/149

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПО БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ (Business English Certificate - BEC)

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО 2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
17.30-20.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК 

НИВО И ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
1-во ниво (А1)
26.09.2018
3 пъти седмично
Понеделник, Сряда и Петък
Вечер
18.00-21.00
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
2-ро ниво (А2)
29.09.2018
Събота и Неделя Следобед
12.30-15.30
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
3-то ниво (В1)
20.09.2018
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
4-то ниво (В2)
29.09.2018
Събота и Неделя Късен следобед
16.00-19.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
5-то ниво (С1)
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 

НИВО И ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ  ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
1-во ниво (А1)
15.09.2018
Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
100 уч.часа 368лв. Разсрочено
3 вноски
138/130/100
2-ро ниво (А2)
29.09.2018
Събота и Неделя Следобед
13.30-17.10
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
2-ро ниво (А2)
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
2 пъти седмично
Вторник и Петък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
3-то ниво (B1)
20.09.2018
2 пъти седмично
Вторник и Петък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120
4-то ниво (B2)
ОЧАКВАЙТЕ СКОРО
2 пъти седмично
Вторник и Петък
Вечер
18.00-21.00
120 уч.часа 428лв. Разсрочено
3 вноски
168/140/120ОТСТЪПКИ:

  • 5% за курсисти на “Максимум” при две или повече поредни нива (отстъпката се ползва в рамките на 1 месец от завършването на предното ниво)
  • 10% за студенти редовно обучение (предоставя се заверена студентска книжка)
  • 15% за втори член от едно семейство