Pearson Tests of English

Обща информация за изпитите и сертификатите за владеене на английски език Pearson Test of English (PTE)
Училища „Максимум” е единственият оторизиран изпитен център в град Пловдив с акредитирани изпитващи на световноизвестния международен сертификат с безсрочна валидност Pearson.

Какво е важно да знаете за PEARSON TEST of ENGLISH (PTE)?

 • Единственият сертификат за владеене на английски език в света, който дава международна диплома за всяко едно ниво на напредналост.
 • Безсрочна валидност.
 • Кратък формат
 • Ниска изпитна такса
 • Липса на граматическа част
 • Гарантиран прием в български и чуждестранни учебни заведения
 • Признат от международни компании при кандидатстване за работа

Pearson Tests of English са създадени през 1982 г от University of London и са официално акредитирани от Qualifications and Curriculum Authority (QCA), Британската организация за контрол и регулиране на качеството на образование във Великобритания.
Pearson Tests of English се предлага в 6 нива, което позволява на кандидатите да получат международно признат сертификат, дори и със знания на по-ниско ниво. Изпитът се състои от 2 части – писмен и устен, като във всяко ниво се оценяват четирите езикови умения – четене, писане, слушане с разбиране и говорене. Акцентът на изпитите е върху познати, реални ситуации, които се срещат в ежедневието. Кандидатите се оценяват от екип от професионалисти във Великобритания и оторизирани интервюиращи от училище Максимум – изпитващ и оценяващ.
Изпитите Pearson Tests of English General (за възрастни) и Pearson Tests of English Young Learners (за ученици) имат валидност за цял живот. Успешно представилите се кандидати получават международно признат сертификат от Pearson/Edexcel за владеене на английски език за сътветното ниво. Изпитите са признати, като стандарт за владеене на английски език в много държави по света от множество университети, колежи, работодатели, национални образователни структури и др. Ниво 3 (Upper Intermediate) се равнява на ниво B2 според Европейската езикова рамка и се изисква като задължително ниво за владеене на английски език от работодатели в цял свят. Нива 4 (Advanced) и 5 (Proficiency) на Pearson Tests of English се признават за кандидатстване в почти всички университети и колежи във Великобритания и други държави и държавни институции по света.

Нивата на Pearson Tests of English са съобразени изцяло със стандартите на Европейска езикова рамка /CEFR/.


В сертификатния център на Максимум ние:

 • ще Ви помогнем при определяне на нивото;
 • ще Ви подготвим по формата на изпита в специални курсове;
 • ще Ви регистрираме за самия изпит;
 • ще проведем изпита в специализирания ни център;
 • ще Ви консултираме и отговорим на всички възникнали въпроси от Ваша страна!

ВАЖНО! В „Максимум” Вие ще получите и невероятния шанс да се регистрирате БЕЗПЛАТНО за явяване на изпитите на Pearson, както и да получите безплатни консултации и насоки по кандидатстването Ви в чужбина – в гр. Пловдив: в офис No 4; тел. 0894/ 678 168 и 032/ 593986 или в гр. Варна: тел. 052/ 60 04 09 и 0893 326 893 в офис No 4!