Цени на курсове по английски за ученици

ВЪЗРАСТ/ВИД КУРС  ОПИСАНИЕ ХОРАРИУМ  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
1ви клас
Целогодишен курс
1 път седмично 60 уч.часа 8 месеца (октомври-май) 248лв./срок Разсрочено
2 вноски
1ви клас
Летен курс
2 пъти седмично 60 уч.часа 2 месеца (юни и юли) 298лв.  Разсрочено
2 вноски
2-12 клас
Целогодишен
2 пъти седмично 120 уч.часа 8 месеца (октомври-май) 398лв./срок Разсрочено
2 вноски
2-8 клас
Летен курс
2 или 3 пъти седмично 100 уч. часа 2 месеца (юни и юли) 368лв. Разсрочено
3 вноски
TOEFL iBT 2 пъти седмично 60 уч. часа 6 седмици 298лв. Разсрочено
2 вноски
TOEFL Speaking Module 1 път седмично 20 уч. часа 1 месец 50лв. Еднократно
SAT  2 пъти седмично 60 уч. часа  6 седмици  298лв.  Разсрочено
2 вноски 
SAT American Literature 1 път седмично 30 уч. часа 6 седмици 198лв. Разсрочено
2 вноски
Кеймбридж сертификат
FCE
1 или 2 пъти седмично 120 уч. часа 8 месеца (октомври-май) 398лв./срок Разсрочено
2 вноски
Кеймбридж сертификат
FCE Speaking Module
1 път седмично 20 уч. часа 1 месец 50лв. Еднократно
Кеймбридж сертификат
CAE, CPE
1 или 2 пъти седмично 150 уч. часа 9 месеца (октомври-юни) 448лв./срок Разсрочено
2 вноски
Кеймбридж сертификат
CAE, CPE Speaking Module
1 път седмично 20 уч. часа 1 месец 50лв. Еднократно
IELTS 2 пъти седмично 80 уч. часа 2 месеца 398лв. Разсрочено
2 вноски
IELTS Academic
Speaking Module
1 път седмично 20 уч. часа 1 месец 50лв. Еднократно
1-12 клас
Кръжок Planet English
1 път месечно
общо 9 посещения
2 уч. часа
за 1 посещение
9 месеца
(1 посещение на месец)
80лв./9 посещения
10лв./посещение
Разсрочено
2 вноски
или 
Еднократно
Разговорен английски
(според нивото)
2 или 3 пъти седмично  40 уч. часа от 2 до 5 седмици 248лв. Разсрочено
2 вноски
124/124
Индивидуално обучение По желание на
курсиста
1 уч. час 1уч. час = 45 минути 25лв./уч.ч Еднократно