Немски език - целогодишни курсове

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 1-ВО НИВО ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ В OT 8-МИ ДО 12-ТИ КЛАС
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 01 ОКТОМВРИ 2015г.

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
1 път седмично
Събота
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268

ОТСТЪПКИ:

  • 5% за ученици на “Максимум” при две или повече поредни нива
  • 15% за две деца от едно семейство

 


Първи клас - целогодишни курсове

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ В 1-ВИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА FLY HIGH 1
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 01 ОКТОМВРИ 2015г.

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
1 пъти седмично
Понеделник
Следобед
15.30-17.00
или
Късен следобед
17.30-19.00
60 уч.часа 168лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
168/168
1 пъти седмично
Сряда
Следобед
15.30-17.00
60 уч.часа 168лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
168/168
1 път седмично
Петък
Късен следобед
17.30-19.00
60 уч.часа 168лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
168/168
1 път седмично
Събота
Сутрин
09.00-10.30
60 уч.часа 168лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
168/168
1 път седмично
Събота
Сутрин
11.00-12.30
60 уч.часа 168лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
168/168
1 път седмично
Събота
от 10.10
Следобед
13.00-14.30
Надя Матеева 60 уч.часа 168лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
168/168

ОТСТЪПКИ:

  • 5% за ученици на “Максимум” при две или повече поредни нива
  • 15% за две деца от едно семейство

 


1 ниво 2-4 клас - целогодишни курсове

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 1-ВО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА FLY HIGH 2
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 01 ОКТОМВРИ 2015г.

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
2 пъти седмично
Понеделник и Четвъртък
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
13.45-15.15 
  120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Понеделник и Четвъртък
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
15.30-17.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Понеделник и Четвъртък
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
13.45-15.15
120 уч.часа

268лв.
за срок

Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Понеделник и Четвъртък
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
120 уч.часа

268лв.
за срок

Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
13.45-15.15
120 уч.часа

268лв.
за срок

Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Вторник и Петък
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
13.45-15.15
120 уч.часа

268лв.
за срок

Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Вторник и Петък
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Събота
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Събота
Следобед
12.30-15.30
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Събота
от 10.10
Следобед
15.00-18.00
Надя Матеева  120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Събота
Следобед
16.00-19.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Неделя
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Неделя
Следобед
12.30-15.30
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268

ОТСТЪПКИ:

  • 5% за ученици на “Максимум” при две или повече поредни нива
  • 15% за две деца от едно семейство

 


2 ниво 2-4 клас - целогодишни курсове

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 2-РО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС ПО СИСТЕМАТА FLY HIGH 3
ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 01 ОКТОМВРИ 2015г.

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС  ПРЕПОДАВАТЕЛ  ХОРАРИУМ ЦЕНА ЗАПЛАЩАНЕ
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък  
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00 
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Вторник и Петък
ПЪЛЕН
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
15.30-17.00 
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Вторник и Петък
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
13.45-15.15
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Вторник и Петък
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
13.45-15.15
  120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Сряда и Петък
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
13.45-15.15
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
2 пъти седмично
Сряда и Петък
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Събота
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Събота
Следобед
12.30-15.30
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Събота
Следобед
16.00-19.00
  120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Неделя
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268
1 път седмично
Неделя
Сутрин
09.00-12.00
120 уч.часа 268лв.
за срок
Разсрочено
2 вноски
268/268

ОТСТЪПКИ:

  • 5% за ученици на “Максимум” при две или повече поредни нива
  • 15% за две деца от едно семейство