График целогодишни курсове за ученици Пловдив

 

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ ЗА ЦЕЛОГОДИШНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 2022/2023

АНГЛИЙСКИ НА ДЕЦА 
ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
СЪБОТНА/НЕДЕЛНА АКАДЕМИЯ
Хорариум 
120 уч. часа
ЦЕНА 6
98лв. на срок

КУРС 6-годишни 
Хорариум 
60 уч. часа
ЦЕНА 
398лв. на срок

ВИД КУРС ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
Седмична академия
(3-6 годишни)
от 01.09
498лв/месец
5 пъти седмично
от Понеделник до Петък
Сутрин
08.30-12.00 (3/4год)
Следобед
14.30-17.30 (5/6год)
Седмична академия
(3-6 годишни)
от 01.09
698лв/месец
5 пъти седмично
от Понеделник до Петък
08.30-17.30
Съботна академия
(3-6 годишни)
от 01.10
1 път седмично
Събота
Сутрин
09.30-12.30
или
Следобед
13.30-16.30
Неделна академия
(3-6 годишни)
от 02.10
1 път седмично
Неделя
Сутрин
09.30-12.30
или
Следобед
13.30-16.30
Курс за
6-годишни
от 04.10
1 път седмично
Вторник
Късен следобед
17.30-19.00 

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ЗА УЧЕНИЦИ В 1-ВИ КЛАС
Хорариум 
60 уч. часа
ЦЕНА 
398лв. на срок

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
1 пъти седмично
Сряда
от 05.10
Късен следобед
17.30-19.00
1 пъти седмично
Сряда
от 05.10
Следобед
15.30-17.00
1 пъти седмично
Четвъртък
от 06.10
Следобед
15.30-17.00
1 пъти седмично
Четвъртък
от 06.10
Късен следобед
17.30-19.00
1 пъти седмично
Петък
от 07.10
Късен следобед
17.30-19.00
НЕМСКИ ЕЗИК
1 път седмично
Понеделник
от 03.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00

 

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 1-ВО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС
АНГЛИЙСКИ
Хорариум
120 уч. часа
ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /


НЕМСКИ
Хорариум 
60 уч. часа
ЦЕНА 
398лв. на срок

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
2 пъти седмично
Понеделник и Четвъртък
от 03.10
Следобед
15.30-17.00

2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10

Следобед
17.30-19.00

2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10

Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
13.45-15.15
2 пъти седмично
Вторник и Петък
от 04.10
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Следобед
15.30-17.00
1 път седмично
Сряда
от 05.10
Следобед
14.30-17.00
1 път седмично
Петък
от 07.10
Следобед
14.30-17.00
1 път седмично
Събота
от 01.10
Сутрин
16.00-19.00
НЕМСКИ ЕЗИК
1 път седмично
Понеделник
от 03.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 2-РО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС
Хорариум 
120 уч. часа
ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
2 пъти седмично
Понеделник и Четвъртък
от 03.10
Следобед
13.45-15.15
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Вторник и Петък
от 04.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Късен следобед
17.30-19.00
1 път седмично
Събота
от 01.10
Сутрин
09.00-12.00
1 път седмично
Събота
от 01.10
Следобед
12.30-15.30
1 път седмично
Събота
от 01.10
Следобед
16.00-19.00

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 3-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 2-РИ ДО 4-ТИ КЛАС
Хорариум 120 уч. часа
ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
2 пъти седмично
Понеделник и Четвъртък
от 03.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
13.45-15.15
2 пъти седмично
Понеделник и Четвъртък
от 03.10
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Късен следобед
17.30-19.00

2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10

Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Късен следобед
17.30-19.00
1 път седмично
Събота
от 01.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед

12.30-15.30

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 1-ВО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ OT 5-TИ ДО 8-MИ КЛАС
АНГЛИЙСКИ
Хорариум 
120 уч. часа
ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /

НЕМСКИ
Хорариум 
60 уч. часа
ЦЕНА 
398лв. на срок

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Късен следобед
17.30-19.00
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
13.45-15.15
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Късен следобед
17.30-19.00
1 път седмично
Сряда
от 05.10
Следобед
15.30-18.30
1 път седмично
Петък
от 07.10
Следобед
15.30-18.30
1 път седмично
Събота
от 02.10.
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
12.30-15.30
НЕМСКИ ЕЗИК
1 път седмично
Вторник
от 04.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
14.00-15.30

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 2-РО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 5-ТИ ДО 8-МИ КЛАС
АНГЛИЙСКИ
Хорариум 
120 уч. часа
ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /

НЕМСКИ
Хорариум 
60 уч. часа
ЦЕНА 
398лв. на срок

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
13.45-15.15
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Следобед
17.30-19.00
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
1 път седмично
Петък
от 07.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
14.30-17.30
1 път седмично
Събота
от 01.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
12.30-15.30
1 път седмично
Неделя
от 02.10
Сутрин
09.00-12.00
НЕМСКИ ЕЗИК
1 път седмично
Петък
от 07.10
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
15.30-17.00

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 3-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 5-ТИ ДО 8-МИ КЛАС
АНГЛИЙСКИ
Хорариум 
120 уч. часа
ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /

НЕМСКИ
Хорариум 
60 уч. часа
ЦЕНА 
398лв. на срок

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
2 пъти седмично
Вторникк и Четвъртък
от 04.10
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
13.45-15.15
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
13.45-15.15
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
13.45-15.15
1 път седмично
Петък
от 07.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
14.30-17.30
1 път седмично
Събота
от 01.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
12.30-15.30
Следобед
16.00-19.00
НЕМСКИ ЕЗИК
1 път седмично
Четвъртък
от 06.10
Сутрин
08.45-10.15
Следобед
14.00-15.30

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 4-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ В OT 5-ТИ ДО 8-МИ КЛАС
АНГЛИЙСКИ
Хорариум 
120 уч. часа
 ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /

НЕМСКИ
Хорариум 
60 уч. часа
ЦЕНА 
398лв. на срок

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
13.45-15.15
1 път седмично
Събота
от 01.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
12.30-15.30
НЕМСКИ ЕЗИК
1 път седмично
Петък
от 07.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
14.00-15.30

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 4-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ OT 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС

Хорариум 120 уч. часа
ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
2 пъти седмично
Сряда и Петък
от 05.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
15.30-17.00
1 път седмично
Петък
от 07.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
14.30-17.30
1 път седмично
Събота
от 01.10
Сутрин
09.00-12.00

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ 5-ТО НИВО ЗА УЧЕНИЦИ OT 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС
Хорариум 
120 уч. часа
ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
1 път седмично
Понеделник
от 03.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
14.30-17.30
1 път седмично
Понеделник
от 05.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
14.30-17.30
1 път седмично
Сряда
от 01.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
12.30-15.30
1 път седмично
Неделя
от 02.10
Сутрин
09.00-12.00

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ПОДГОТОВКА ЗА КЕЙМБРИДЖ СЕРТИФИКАТ FCE ЗА УЧЕНИЦИ В OT 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС 
Хорариум 
120 уч. часа
ЦЕНА
598лв. на срок / седмични /
698лв. на срок / уикенд /

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
1 път седмично
Понеделник
от 03.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
14.30-17.30
2 пъти седмично
Вторник и Четвъртък
от 04.10
Сутрин
10.30-12.00
Следобед
14.00-15.20
1 път седмично
Сряда
от 05.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
14.30-17.30
1 път седмично
Събота
от 01.10
Следобед
13.30-16.30

 

ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ПОДГОТОВКА ЗА КЕЙМБРИДЖ СЕРТИФИКАТ CAE ЗА УЧЕНИЦИ В OT 9-ТИ ДО 12-ТИ КЛАС
Хорариум 150 уч. часа
ЦЕНА
798лв. на срок / седмични /
898лв. на срок / уикенд /

ДНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ  ЧАС 
1 път седмично
Сряда
от 05.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
14.30-17.30
1 път седмично
Петък
от 07.10
Сутрин
09.00-12.00
Следобед
14.30-17.30
1 път седмично
Събота
от 01.10
Следобед
12.30-15.30
1 път седмично
Неделя
от 02.10
Следобед
13.00-16.00


ОТСТЪПКИ:

  • 20% за второ дете от едно семейство (близнаци) 
  • 15% за второ дете от едно семейство
  • 5% за курсисти на “Максимум” при две или повече поредни нива - отстъпката се ползва при записване в поредно ниво в посочен срок от "Училища Максимум".