Кеймбридж сертификати FCE, CAE, CPE

Обща информация за Кеймбридж сертификати за владеене на английски език от Максимум
FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH - FCE

FCE е международен изпит, признат от много университети и работодатели като доказателство за владеене на английския език над средното ниво. Изпитът е международно признат, с безсрочна валидност и важно предимство за всички, които искат да работят и учат в чужбина. FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Има пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е 4 часа. Частта говорене (speaking) се провежда отделно от писмената част. Изпитът може да се положи на компютърен и хартиен вариант, като база за провеждането му е Училища Максимум - София и Пловдив. Цената за 2013 г. на компютърния вариант е 305 лв., а на хартиения вариант е 318 лв. Можете да проверите резултатите си онлайн около 8 седмици след датата на изпита (за компютърно базираните изпити срокът е около 3 седмици). Една седмица преди вашата изпитна дата ще получите имейл с подробни инструкции как да проверите резултатите си. Сертификати се издават само на успешно положилите изпита кандидати, а изпитният център изпраща на всички, издържали изпита, покани по имейл за мястото и срока за получаване на сертификатите. Поради ценността на сертификатите тяхното получаване става срещу подпис лично от кандидатите или от официалните представители на училищата, извършили блокова регистрация.

CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED - CAE

Изпитът е на изключително високо ниво и показва умения за умело и свободно общуване на английски. Почти всички университети в Обединеното кралство и голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по цял свят. CAE съответства на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка. Съдържа пет модула: четене с разбиране (reading), писане на текст (writing), употреба на езика (use of English), слушане (listening) и говорене (speaking). Общата продължителност на изпита е около 4 часа и 40 минути. Частта говорене (speaking) се провежда отделно от писмената част. Изпитът може да се държи в компютърен и хартиен вариант, като база за провеждане на изпита е Училища Максимум - София и Пловдив. Цената за 2013 г. на компютърния вариант е 318 лв., а на хартиения вариант е 335 лв.

CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY - CPE

CPE е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета в Кеймбридж. Признат е от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. CPE съответства на нивото C2 от Общоевропейската езикова рамка. От 2013г. CPE е с променен формат, като вместо досегашните пет модула, включва четири: четене и употреба на езика (reading and use of English), писане на текст (writing), слушане (listening) и говорене (speaking). Времетраенето на изпита е намалено с два часа, т.е. общата продължителност е по-малко от 4 часа. От 2013г. изпитът може да се положи също и на компютърен вариант. База за провеждането му е Училища Максимум - София и Пловдив. Цената за 2013 г. на компютърния вариант е 330 лв., а на хартиения вариант е 345 лв.

Резултатите, които кандидатите получават след успешното полагане и на трите изпита на Кеймбридж, са
A (80–100%),
B (75–79%) и
C (60–74%).

Изпитите на Кеймбридж са единствените международно признати изпити, които носят UCAS точки, необходими за кандидатстване във висшите учебни заведения.

ВАЖНО!  Училища "Максимум" са ОФИЦИАЛЕН ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР НА КЕЙМБРИДЖ.