IELTS

ielts info
IELTS
(International English Language Testing System) е международен тест по английски език. Той е най-подходящ за всички, които искат да учат или работят в страна, където общуването е на английски език. Изпитът е признат от образователни институции, държавни агенции, работодатели и професионални организации навсякъде по света. IELTS се изисква като доказателство за Вашите езикови умения при емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада.

Какво представлява IELTS?
Кандидатите се тестват в 4 компонента: слушане, четене, писане и говорене.
Модулите слушане и говорене са еднакви за всички, но четенето и писането се различават в зависимост от целта на вземане на изпита IELTS. Aко желаете да се обучавате или да работите по специалност, където езиковите изисквания са много високи (например в областта на медицината или правото), е необходимо да се явите на Академичния модул на IELTS.
Ако кандидатствате за неакадемично обучение, емиграция, или сте се насочили към професия с практически характер, е необходимо да се явите на Общия модул. В този модул се предлагат изпитни текстове, които не съдържат специализирана или академична лексика.
IELTS (Iternational English Language Testing System) се провежда на две нива:
Academic - за кандидатстване в чуждестранни университети
General - за кандидатстване за работа
Изпитът е международно признат и предпочитан при кандидатстване за работа и обучение в Обединеното кралство, Ирландия, САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия, както и Европа.
Тестът е подходящ за всички, чиито стремеж е да продължат своето образование в англоговорящите страни по света
Тестът е задължително условие за имиграция в английска Канада (Британска Колумбия), Австралия и/или Нова Зеландия
Тестът е необходимо да се положи от всики лекари, желаещи да се явят на Първа част на теста PLAB, като част от процедурата за признаване на правото им да упражняват медицинската професия във Великобритания;
Тестът е изискване и към медицинските сестри, които търсят възможности за професионална реализация на територията на Великобритания и САЩ
Тестът е подходящ за студенти, които желят да продължат образованието си по бакалавърски и магистърски програми в университетите на територията на Великобритания, останалите страни-членки на Европейския съюз, Австралия и САЩ.
Тестът IELTS ще Ви помогне да подобрите своите шансове за професионална реализация в редица аспекти.
Ние ви предлагаме изключителни възможности да придобиете професионални и академични квалификации от някои от най-престижните образователни/професионални институции на Великобритания, докато работите в България или просто сте избрали да учите от уюта на своя дом. Независимо от това в каква сфера са професионалните или академичните ви интереси, ние можем да организираме вашия изпит в България.

Тези дати са предварително определени за частите Четене, Писане и Слушане. Устната част може да се проведе до 7 дни преди или след останалите компоненти.
Компонентите Четене, Писане и Слушане се полагат заедно.Частите Четене и Писане продължават 60 минути, а частта Слушане е около 30 минути. Устната част се провежда отделно и продължава около 15 минути.
Регистрацията приключва 5 седмици преди датата на теста.
Вече се предлага онлайн регистрация. Вижте по-долу как да се регистрирате.
За да се регистрирате за IELTS, следвайте следните стъпки:

Първа стъпка: заплащане на таксата
Таксата за теста за 2013г. е 345.00 лева, която можете да платите по един от следните два начина:
По банков път - банкова сметка: СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София
IBAN лева: BG24 CITI 9250 1051 0009 03
*Ако изберете да заплатите по банков път, плащането трябва да бъде извършено не по-рано от 2 седмици преди да получим документите ви.
В брой или с карта - в Центъра за обслужване на клиенти на Британски съвет, ул. Кракра 7, София
Втора стъпка: подаване на документи
Ще са ви необходими следните документи:

  • Попълнена Регистрационна форма, освен за онлайн регистрация. Желателно е да имате и адресите на институциите, които изискват резултат от теста ви (от съображения за сигурност, отговорност на нашият център е да изпратим до 5 копия от вашите резултати до институциите, посочени в регистрационната ви форма)
  • Две снимки с Вашето има и подпис на гърба им. Важна промяна в изискванията: Кандидати, регистриращи се след 1 януари 2010 трябва да не носят очила на подадените снимки.
  • Валидна лична карта или паспорт
  • Касова бележка за платена такса или документ за банков трансфер

Вече можете да се регистрирате онлайн, като посетите http://ielts.britishcouncil.org/bulgaria. Вместо да подавате формуляр, можете да попълните цялата информация онлайн и да изберете удобна за Вас дата. Ще е необходимо също така да разпечатате страницата с обобщената информация след регистрацията, и да ни я изпратите по пощата, заедно с двете снимки, копие от личната Ви карта/паспорт, и документ за извършен банков превод. Може да сканирате и да ни изпратите горните документи по имейл, но трябва да носите двете снимки с Вас в деня на изпита ви.
Можете също да се регистрирате по пощата, като изпратите (с препоръчана поща или куриер) попълненият формуляр, двете снимки, ясно копие от личната Ви карта/паспорт, и платежно нареждане за платената такса.
Също така, можете да посетите лично Центъра за обслужване на клиенти и да попълните формуляра, или да изпратете лице, което да попълни документите от ваше име, с нотариално заверено пълномощно и копие от вашия документ за самоличност, и две снимки.

Допълнителна информация
По време на регистрацията трябва да се запознаете с IELTS брошурата. Около 10 дни преди избраната дата на изпита, ще получите по имейл точното разписание и допълнителна информация за явяването Ви. Ваше задължение е да се свържете с нас, ако нямате тази информация най-късно една седмица преди изпита.