Сертификати SAT и ACT

Обща информация за изпитите по SAT и АCT от училища Максимум
SAT

SAT е най-популярният кандидатстудентски изпит в англоговорящия свят. Създаден преди повече от век от група американски университети, той е разработен с цел проверка на знанията, получени в училище. Поради тази причина SAT съдържа не само езикови въпроси, но и задачи в други области на науката, като математика, физика, химия, история и др. Както другите американски изпити (напр. TOEFL, GRE, GMAT) SAT също е стандартизиран тест, което позволява резултатите от изпита да бъдат използвани при кандидатстването в различни университети. Тестът е два основни вида: SAT Reasoning Test и SAT Subject Test. За разлика от много съвременни международни изпити, които се провеждат в електронен формат, тестването на SAT все още се извършва на хартиен носител.
SAT Reasoning Test, или наричан накратко SAT I, е общият изпит, изискван от повечето университети. Той съдържа въпроси по английски език и математика. Въпросите са разпределени в три основни секции: Reading, Writing и Mathematics. Всяка от секциите получава от 200 до 800 точки, което дава общ максимален резултат от 2400 точки. Средното ниво сред кандидат-студентите е 1500 точки, но за влизане в елитни колежи и университети се изискват над 2000 точки. За тази цел е необходима допълнителна специализирана подготовка за формата на теста, като нерядко кандидатите се явяват повече от веднъж до постигането на желаните резултати.
При кандидатстването в някои университети и конкретни специалности наред със SAT I се изисква полагането на SAT Subject Test, наричан накратко SAT II. Този изпит се полага по 20 различни предмета, като за всеки от предметите резултатът варира между 200 и 800 точки. Елитни университети с особено големи изисквания може да очакват от кандидата да положи тест SAT II по 2 или 3 различни предмета.
Регистрацията за теста се извършва на официалния уебсайт на организацията, провеждаща изпита: www.collegeboard.com. На същия сайт можете да получите подробна и актуална информация относно графика на изпитните центрове, цената на теста и др.

ACT

Целта на теста ACT, както и на SAT, е да се провери степента на усвояване на материала, изучаван в училище. Но докато SAT се полага от голям брой чуждестранни кандидат-студенти в различни държави по цял свят, на ACT се явяват предимно студенти от определени региони на САЩ. Окончателният избор между SAT и ACT се определя от конкретните изисквания на университетите, към които се е насочил кандидатът. Въпросите в ACT са разпределени в пет секции: English, Mathematics, Reading, Science and Writing. Отделните секции получават от 1 до 36 точки. Общият резултат на теста се определя като средноаритметичен от точките в отделните секции. Максималният резултат е 36 точки.

За регистрация и подробна информация може да посетите уебсайта www.actstudent.org

ВАЖНО! В „Максимум” Вие ще получите и невероятния шанс да се регистрирате БЕЗПЛАТНО за явяване на изпитите SAT и ACT, както и да получите безплатни консултации и насоки по кандидатстването Ви в чужбина – в гр. Пловдив: в офис No 4; тел. 0894/ 678 168 и 032/ 593986 или в гр. Варна: тел. 052/ 60 04 09 и 0893 326 893 в офис No 4!