Курсове по английски език за фирми

Корпоративно обучение - курсове по английски език за фирми от Максимум - София, Пловдив и Пазарджик
В продължение на години "Максимум" обучава водещи фирми в гр. Пловдив и в страната, както и извършва преводаческа дейност към други. Дългогодишният опит и гъвкавост спрямо системата на обучение и сферата на работа е гарант за всеобщия напредък на всеки един член на компанията, която обучаваме. Ето и списък на някои от фирмите, с които Максимум работи и обучава:

 • "Терем - Г. Бенковски" ЕООД, гр. Пловдив
 • "Монди Пекиджинг Стамболийски" ЕАД, гр. Стамболийски
 • "БТЛ Индъстрийз" АД, гр. Пловдив
 • "ВАТТС МТБ" ЕАД, гр. Пловдив
 • "Финтехмаш" АД, гр. Пловдив
 • "Биттел" гр. Пловдив
 • "ЕАЗ" ООД гр. Перущица
 • "Либхер Хаусгерете Марица" (Liebher) ЕООД, Радиново
 • "Полифлекс" ООД гр. Пловдив
 • "Микроасу" гр. Пловдив
 • "Ватек" ООД гр. Пловдив
 • "БИГ 97" АД гр. Пловдив
 • Техноакташ
 • "ПРО" ЕАД
 • Хотел Гергана гр. Хисар
 • Хотел Стряма гр. Баня
 • "Водоканалпроект" АД гр. Пловдив
 • Мюсюлманско настоятелство в гр. Пловдив
 • "ЕС Ай Ви.БГ" ООД, гр. Варна
 • "Брилят Инвест" АД
 • "Юрий Гагарин" АД
 • "Айгер Инженеринг" ООД
 • "Дазинес" ООД
 • "Оптикс" АД
 • "Йопак" ЕООД, София
 • 47 СОУ "Христо Г. Данов", София
 • ПГАВТ "А.С.Попов", София
 • "Професионален Футболен Клуб Ботев" АД, Пловдив
 • Галакси Инвестмънт Груп, Пловдив

Обучението по общ английски език се провежда по системата CUTTING EDGE, която е водещата световна система на издателство Longman. Това е най-новата система за изучаване на английски език, която е структурирана на игрова основа и е с основен акцент върху РАЗГОВОРНИЯ английски език. Разпределена е в шест нива и обхваща необходимите компоненти за свободното опериране с езика - четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорни умения.
За фирмите, които се обучават по специализиран английски език, системите са различни, съобразно сферата на работа на учащите!
Подробна оферта за фирмено обучение се изпраща при поискване на e-mail или на адреса и телефоните на фирмата. От тук можете да изискате оферта.