Разговорни курсове по английски език за възрастни

Разговорни курсове по английски език за студенти и възрастни от школа Максимум - София, Пловдив и Пазарджик
Разговорните курсове се водят по специално разработена от Максимум програма за комуникативни цели, която работи със 100 процентова ефективност за усъвършенстване на говорните умения. Курсът е изцяло устен и обучението се ръководи от преподавател, който припомня практическа граматика /изцяло в устна форма/, ролеви игри, разиграват се реални ситуации с действителни предмети около нас, използват се аудио, видео материали и се дават културни разяснения. Присъствието на англоговорящ е по 1 учебен час всеки път – с него тренирате интонация, произношение и реални фрази според ситуацията. Провеждат се според ниво на напредналост:

  • начинаещи – след завършено Cutting Edge Elementary (2-ро ниво)
  • средно напреднали – след CE Pre-intermediate (3-то ниво)
  • напреднали – след CE Intermediate и CE Upper Intermediate (4-то и 5-то ниво)
  • супер напреднали – след Advanced (6-то ниво)