Сертификатен център

Подготовка за сертификати по английски език - FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, SAT, ACT, PTE, STANAG от Максимум
Сертификатният център подготвя всички, които искат да притежават международна диплома с безсрочна валидност с цел обучение в страната и чужбина, специализация или кандидатстване за работа в България или по света според целта или сферата на работа.  В сертификатния център се извършва подготовка за всички международно признати изпити, както и засилени тренинги по разговор за интервю, други цели или просто доусъвършенстване на говорните умения. Подготвяме на високо ниво за следните сертификати:

 • Подготовка за Кеймбридж сертификатите: FCE, CAE, CPE - с нашата подготовка Вие можете да защитите най-престижния сертификат за владеене на английски език с БЕЗСРОЧНА валидност!
 • IELTS – предпочитан приемен изпит за повечето чуждестранни ВУЗ-ове.
 • BEC Business English Certificate - Международно признат сертификат по бизнес английски към университета Кеймбридж
 • TOEFL – най-новият интернет-базиран вариант
 • SAT и SAT 2 – изискват се в топ университетите в САЩ
 • PTE – международен сертификат с безсрочна валидност, който дава правото на всеки ученик да кандидатства в страната и чужбина, а на работещите хора – да докажат езикова компетентност на всяко едно ниво на напредналост пред всеки един работодател в България и в чужбина. Това е единственият сертификат в света, удостоверяващ езикови знания от 1во до 6то ниво.
 • Кандидатстудентски курс – подготовка за успешно полагане на изпити във ВУЗ – ПУ, СУ, УНСС
 • Подготовка за матура – задължителната матура в общообразователните училища
 • Индивидуално обучение (One-to-one Lessons) – можем да подготвим всеки според индивидуалните му нужди и цели.
 • STANAG 6001 - английски език за военни. С нашата подготовка можете да защитите международен сертификат СТАНАГ 6001.
 • GRE – 60уч. часа
 • GMAT – 60уч. часа
 • UBELT – 60 уч.часа

Предлагаме и засилени тренинги по отделните умения и слаби пунктове в сертификатните формати:

TOEFL Speaking Module – 20 уч.часа – 50лв. /20% отстъпка от модула в пакет – 10лв. надолу/
FCE Speaking Module – 20 уч.часа – 50лв.
CAE Speaking Module – 20 уч.часа – 50лв.
CPE Speaking Module – 20 уч.часа – 50лв.
IELTS Academic Speaking Module – 20уч. часа – 50лв.

*Към обучението ще ви бъдат предоставени видео часове с реални изпитни ситуации, както и 100%-ов реален изпит с български и англоговорящ преподавател /assessor and interlocutor/+съвети от изпитващи на международни изпити!