Силвия ДенчеваСилвия Денчева – преподавател по немски език. Завършила ПУ "Паисий Хилендарски" с образователно-квалификационна степен магистър по специалността "Български език и немски език". Издържан педагогически стаж в ЕГ "Иван Вазов" и Езикова Гимназия "Пловдив". Има 14-годишен стаж като преподавател по немски език.
Хоби: музика, танци.
Любими автори: Достоевски и Ботев.

ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ НА ЗАВЪРШИЛИ КУРСОВЕ ПРИ СИЛВИЯ ДЕНЧЕВА