Цветомира Первазова

Цветомира Первазова
– преподавател. Завършила ПУ "Паисий Хилендарски" с отличен успех. Две образователно-квалификационни степени - бакалавър и магистър по специалност Английска филология. Професионална квалификация филолог, лингвистичен профил. Издържан преподавателски стаж в Езикова Гимназия "Пловдив". Неколкогодишен преподавателски, преводачески и педагогически стаж. Участие в юбилейна конференция с доклад на тема "Сложното изречение в английския синтаксис".
Хоби: обича да слуша поп и денс музика.
Любими автори: Джеймс Джойс, У. Фокнър, Й. Йовков и Елин Пелин.

ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ НА ЗАВЪРШИЛИ КУРСОВЕ ПРИ ЦВЕТОМИРА ПЕРВАЗОВА