Кристина Здравкова
Кристина Здравкова - мениджър езиково обучение. 
Образование: Завършва гимназия „Уилям Хауърд Тафт”, гр. Чикаго. Придобива образователно-квалификационна степен - бакалавър по специалност Предучилищна и начална училищна педагогика в ПУ "Паисий Хилендарски". Професионална квалификация – учител, с възможност за друга научнометодическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието. Издържан преподавателски стаж в СОУ „Димитър Матевски“ и ДГ „Малина“. Дългогодишна езикова практика в САЩ. Богат опит в работата с хора от цял свят. Професионален опит в управлението на човешките ресурси и организацията на фирми.
Хоби: кино, книги, музика, пътешествия.
Любими автори: Синдни Шелдън, Халед Хосейни, Джон Стайнбек.