Ние от Максимум рециклираме пазим околната среда ние се грижим за бъдещето на нашите деца

Загрижени за околната средна, ние от Максимум подкрепяме зелената инициатива с ясното съзнание, че рециклирането е втори шанс за природата. Като училище, където интензивно се използва хартия, ние предприемаме Акция Хартия, като за целта сме осигурили специални контейнери, в които събираме единствено и само отпадъци от хартия. Средствата, събрани от хартиените отпадъци, са изцяло в полза на гората и околната среда, тъй като ние ги влагаме в засаждане на дръвчета и озеленяване на площи. Всеки наш съмишленик може да подкрепи инициативата, като носи периодично хартия в определените за това кошчета на място в Училище Максимум. Благодарим Ви от името на майката природа – Planet Earth, My Home, My Place!

Ние в Училище Максимум подкрепяме и инициативата за рециклиране на изхабени батерии и негодни акумулатори. Тези предмети съдържат тежки метали като живак, олово, кадмий, цинк, никел и др. Тяхното изтичане в почвите е изключително опасно и вредно за човека и природата. Ако подкрепяте нашата еко кампания, може да се присъедините и вие, като изхвърляте изхабени батерии в специално поставените контейнери. Нека пазим нашата планета чиста!

Свържете се с нас

Ако имате допълнителни въпроси  не се колебайте да се свържете с нас. 

Scroll to Top