• Отваряме
  • Октриваме
  • Споделяме
необятния чуждоезиков свят за Вас

Ние знаем, че за Вас е най-важно да повярвате в собствените си възможности, да усетите близостта с чуждия език и да преодолеете страха от срещата с него. Да общувате безпрепятствено с англичанин, германец, испанец, канадец или просто с един съвременен американски роман!? Да откриете красотата на езика, да се почувствате част от безграничния световен бизнес свят и да станете член на модерното динамично време.

Модерно езиково обучение от ново поколение!

Езиковото обучение при нас е основано на модерна и комуникативна методика, която развива паралелно всички езикови умения (слушане, четене, писане, говорене) и същевременно ангажира вниманието и интереса на всички курсисти. Водещи принципи на нашата работа са задълбочените занимания със слабостите на всеки един курсист, както и провокирането на желание за състезание, за надиграване и себедоказване, които дават резултат за бързото повишаване нивото на групата като цяло и на всеки поотделно.

Нашата мисия е да подготвим учениците си да разбират и общуват свободно на чужд език, да използват знанията си гъвкаво в зависимост от конкретните комуникативни задачи, да се приближават по-бързо до поставените цели и пожеланите мечти и не на последно място – да провокираме тяхното желанието да учат и знаят все повече и повече…

Доверете се на нашия професионализъм!

Ние от Максимум ще Ви подадем ръка да постигнете мечтите си – независимо дали искате да учите в престижен западен университет, да работите извън България, да разширите деловите си контакти, или просто сте любознателни и искате да се докоснете до красотата и мелодиката на чуждото слово. Всеки един от нашите висококвалифицирани преподаватели е магистър-филолог и работи с най-съвременните методики на чуждоезиковото обучение. Преподавателският опит и новаторство са нашата гаранция, че ще получите това, към което се стремите.

Антония Калайджиян
Директор и основател на  училища “Maximum”

Нашият професионализъм е гаранция за Вашия успех !

Scroll to Top